1.5.2016

Finnsecurity ry:n Opinnäytetyöpalkinto 2017 - haku 30.9.2017 saakka

Finnsecurity ry jatkaa jo perinteeksi muodostunutta opinnäytetöiden palkitsemista vuonna 2017.

Finnsecurityn opinnäytetyöpalkinto myönnetään lukuvuoden syksy 2016 - kevät 2017 aikana valmistuneille opinnäytetöille. Opinnäytetyöpalkinto on kokonaisarvoltaan 2.500 euroa ja se myönnetään nyt jo 15. kerran.

Opinnäytetyöt arvioidaan kahdessa eri palkitsemisluokassa:

1) Turvallisuusalan perustutkintoja suorittavat opiskelijat

2) Turvallisuusalan korkeakoulu tai täydennyskoulutuksessa opiskelevat.

Opinnäytetöiden arvostelussa painotetaan työn käytännön läheisyyttä ja tulosten soveltamiskelpoisuutta turvallisuuden kehittämiseksi yrityksissä tai muissa yhteisöissä.

Tarkoitus

Finnsecurityn opinnäytetyöpalkinto myönnetään yhdelle tai useammalle opinnäytteelle. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita suuntaamaan opinnäytteitään ajankohtaisiin ja riittävän haasteellisiin aiheisiin siten, että opinnäytteet keskittyisivät yritysten, yhteisöiden tai yhteiskunnan turvallisuuden kannalta olennaisiin aiheisiin.

Opinnäytetyöpalkinto on tarkoitettu osoitukseksi hyvästä ja tärkeästä työstä suomalaisen turvallisuuden kehittämisessä. Palkitseminen tarjoaa positiivista huomiota niin tekijälle kuin oppilaitokselle.

Hakeminen

Palkittavaksi esitettävä opinnäytetyö tulee toimittaa Finnsecurity ry:n toimistoon 30.9.2017 mennessä. Hakemukseen tulee liittää palkittavaksi esitettävä opinnäytetyö sekä esittäjän yhteenveto ja perustelu palkitsemiselle.

Lisätietoja antaa

Joona Vuorenpää Finnsecurity ry, PL 999 00101 HELSINKI,

toimisto(at)finnsecurity.fi

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet