Palkinnot, ansiomerkit ja standaari

Ohto-palkinto

Ohto (Oikein hyvä turvallisuusoivallus) on Turvallisuus & Riskienhallinta-lehden ja Finnsecurity ry:n yhteistyössä myöntämä palkinto. Ohto -palkinnon saajana voi olla tuote, palvelu tai ratkaisu, jonka on täytettävä jokin seuraavista kriteereistä:

·         on täysin uusi

·         on pidempään markkinoilla ollut, mutta jolle on kehitetty uusi                            käyttötarkoitus

·         avaa turvallisuusalalle täysin uuden alueen kehittyä

·         toimii paremmin ja varmemmin kuin sen nykyiset markkinoilla olevat              kilpailijat

·         tuottaa lisäarvoa jollekin jo olemassa olevalle turvaratkaisulle.

Myönnetyt Ohto-palkinnot

2020 Idesco oy:n kehittämä Mobile Lite -älypuhelinsovellus, jossa on kolme turvatasoa ja jota on erittäin helppo käyttää

2019 VTT:n luonnonmateriaaleista kehittämä palosuojapinnoite

2018 Xpyro Oy:n maastopalojen torjunta-aine Firestop

2017 Comptel Oyj:n Are you well? -sovellus

2016 Systems Garden Oy:n ja Meyer Turku Oy:n tulipaloja ehkäisevä mobiilisovellus 

2015 e-Well-turvakonsepti, Vivago Oy ja Innohome Oy

2013, Vibsolas Gea hälytys-ja valvontajärjestelmä, Vibsolas Oy

Kunniamaininnan saivat:

iLOQ lukituksen etähallinta-asema

uPASS Acces handsfree lukija Labkotec Oy

Alerta kiinteistövalvonta TeliaSonera Finland Oy ASAN Security Technologies Oy

TOSIBOX etäohjausjärjestelmä Tosibox Oy

Pelsu Pelastussuunnitelma-verkkotyökalu Plan Brothers Oy

Rollock Älylukko Rollock Oy

2011, Rollock, Rollock Oy.

Kunniamaininnan saivat:

Criman/Crisim kriisijohtamis- ja harjoittelutyökalut

ABLOY PROTEC CLICK Etähallinta

Swing Lone Worker, Mobile Care and Safety Oy matkapuhelimeen integroitu paikannus- ja hälytysratkaisu

TUTOR turvallisuuden arviointityökalu, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

TK3GR1 hälytyksensiirto ja etäkäyttöreititin, Turvakolmio Oy

UHKAAVA ASIAKAS VERKKOKURSSI, Kaupan Liitto

2009, MegaFlex -kulunhallintajärjestelmä.

Kunniamaininnan saivat Avack IP kaiutinjärjestelmä, EK / Yritysturvallisuus DVD –koulutusmedia,Eurosec tuoteturvakaappi ES-9002,Lähiturvatalo, Lähivakuutus ja Teijo-Talo,PPO-Elektroniikka PPO868 –vesivuotohälytysjärjestelmä

2007 Abloy Oy, ABLOY CONTROL -lukitus- ja hälytysjärjestelmä.

Kunniamaininnan saivat Optimiturva, Joka kodin turvakaappi, WSOYpro, Uhkaavan henkilön kohtaaminen -simulaatio verkkokoulutukseen, ISS Security Oy, ISS Virtuaalivartija, MohiNet Oy, SecLoc Virtualisoitu Reittiavain, iLoq Oy, iLog S10 -lukitusjärjestelmä.

2005, Mirasys Oy:n Mirasys V Series videonhallintajärjestelmä kameravalvonnan sovelluksiin.

Kunniamaininnan saivat ASAN Security Technologies Oy:n ASAN XLPR kulunvalvontaintegraatio, Estera Oy;n kiinteistövaihdepalvelu KV-28, Turvatiimi Oyj:n tietoverkkovalvontapalvelu ja ArgoSec Finland Oy:n turvallisuusalan palveluporttaali.

2003, VengiTech Oy:n työpaikkaväkivaltaa vastaan suunnittelemalle tietokonepohjaiselle PersonnelAlarm -henkilöturvajärjestelmälle. Kunniamaininnan saivat ABLOY IQ -lukitusjärjestelmä, Ailocom Oy:n Ailocom -kameravalvontajärjestelmä ja Blancco Oy:n Blancco - Data Cleaner -tiedonhävitysohjelmisto.

2001, Mirasys Communications Oy Dina -tuotteen jatkokehitystuotteille. Kunniamaininta luovutettiin Primatel Oy:lle Primatel Personal Safety hoivaratkaisulle.

1999, Spac FP Oy:n (nyk. G4S Cash Services Oy) Arvosäilö -turvallisuuspalvelu rahankäsittelylle. Lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa: Tulosturva Oy:n Auditpro yritysturvallisuuden auditointijärjestelmälle sekä Mirasys Communications Oy:n Dina digitaaliselle videovalvontajärjestelmälle.

1997, Cerberus Finland Oy:n palvelukonseptille, jossa Cerberus tarjosi vikahälytystakuun interaktiiviselle Algorex- paloilmoitinjärjestelmälle.

Turvallisuuspalkinto

Finnsecurity myöntää vuosittain turvallisuuspalkinnon ensisijaisesti henkilölle, joka on vuoden aikana ansiokkaasti edistänyt Finnsecurity ry:n sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tavoitteita. Palkinto voidaan toissijaisesti myöntää myös sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut turvallisuusalan kehittämiseen.

Vuodesta 2019 alkaen palkinto julkistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa (eli esim. vuoden 2018 palkinto vasta vuoden 2019 puolella).   

Turvallisuuspalkinnon saajat

2021 Mika Aaltola

2020 Mika Salminen

2019 Antti Pelttari

2018 Risto Karhunen

2017 Esa Oksanen

2016 Timo Lahtinen

2015 Kauko Pirskanen (turvallisuusliiketoiminta)

2014 Jyri Paasonen (väitöskirjatutkimus)

2013 Tiina Ranta (lehtori, Laurea amk)

2012 Markku Rajamäki (Yritysturvallisuusstrategia -työryhmän puheenjohtaja)

2011 Tarja Mankkinen (SM, sisäisen turvallisuuden ohjelma)

2010 Timo Kerttula (väitöskirjatutkimus)

2009 AALTO yliopisto TKK Design Factory prof. Kalevi Ekman

2008 Erkki Hämäläinen (SM poliisiosasto,Helsingin poliisilaitos)

2007 Turvallisuus-lehti (Paula Koskivirta ja Lauri Kotilainen)

2006 Markku Vuorela (turva-alan yrittäjä) ja Ilkka Kouri (turva-alan opettaja)

2005 Kalevi Tiihonen ja Mikko Valkonen yhdessä (yritysturvallisuuden neuvottelukunta)

2003 Leo Oikarinen (turva-alan yrittäjä)

2002 Mikko Hyppönen (tietoturvallisuus)

2001 Jyrki Ahvonen (pankkiturvallisuus)

2000 Christer Sjöblom (turva-alan yrittäjä)

1999 Lars Arnkil (turvallisuusjohtaja)

1998 Jaakko Häyhtiö (turvallisuusjohtaja)

1997 Pekka Koivistoinen (vakuutusala)

1996 TT:n Yritysturvallisuustoimisto (yritysturvallisuus)

1995 Kari Kalske (pankkiturvallisuus)

1994 TKK Dipolin Turvallisuusjohdon koulutusohjelma (koulutuslaitos)

1993 Markku Pesonen (turva-alan yritys, alan tutkija)

1992 Jorma Hakala (turva-alan yritys)

1991 Poliisi-TV (media)

1990 Kai-Erik Berg (vakuutusala)

1989 Erkki Kousa (turvallisuuspäällikkö)

1988 Leo Bergman (turvallisuuspäällikkö)

1987 Tuomo Rytkölä (suojelupäällikkö)

1986 Veikko Laaksonen (poliisi, varkaustoimisto)

1985 Matti Westerholm (yksityisetsivä)

1984 Heikki Riola (suunnittelija)

Opinnäytetyöpalkinto

Finnsecurityn yritysryhmä myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon turvallisuusalan tutkintoa suorittavalle opiskelijalle parhaimmasta opinnäytetyöstä. Palkinnon tavoitteena on edistää yhteistyötä turvallisuusalan oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa sekä edistää opiskelijoiden kiinnostusta yritysturvallisuutta kohtaan ja auttaa siten suuntaamaan tutkimusaiheita yritysten turvallisuuden kannalta olennaisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Palkitsemiskriteerit

Opinnäytetyö palvelee Finnsecurityn yritysjäsenten tarkoitusperiä sisältäen useita seuraavista elementeistä tai on erityisen ansiokas jossain niistä:

- Aihepiiri on olennainen yritys- tai yhteiskuntaturvallisuuden kannalta

- Aihepiiri on uusi tai tuo uuden näkökulman tutkittavaan aiheeseen

- Aihepiiriä on käsitelty metodisesti onnistuneesti ja ennakkoluulottomalla tavalla

- Opinnäytetyön tuloksena on saatu tietoa, joka auttaa erityisellä tavalla parantamaan yritys- tai yhteiskuntaturvallisuutta

- Opinnäytetyö on raportoitu selkeästi ja sen ehdotukset ovat tämän vuoksi helposti sovellettavissa

- Opinnäyte on muulla tavalla erityisen ansiokas

Palkitut opinnäytetyöt

2015 Timo Järvinen, Seinäjoen amk, Kriisiviestintä oppilaitosympäristössä, Case: Koulutuskeskus Sedu, Joonas Kuisma, Laurea amk, Turvallisuusongelmat kaupunginosittain Lappeenrannan kaupungissa asukkaiden näkökulmasta, Lauri Saulio, Turvallisuusjohdon koulutusohjelma TJK13, Tietoturvallisuusvaatimusten vaikutus pääsy- ja liikkumisoikeuksien määrittelyssä

Lidsäksi kunniamaininnan saivat

Antti Laulajainen, Haaga-Helia amk, Eduskunnan kanslian tietohallinnon riskienhallinnan kehittäminen

Juha Takala, Laurea amk, Liiketoimintayksikön jatkuvuussuunnitteluopas

Markus Törnblom, Laurea amk, Sumusuojauksen kiinnostavuus kultasepänliikealalla

Minna Uusitalo, Laurea amk, Työpaja osana ISO 31000 -riskienhallintaprosessia organisaatiossa,

2014 Mika Perkiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, SOA ja ohjelmistotietoturva, Case: Oppijan verkkopalvelut -hanke ja Waltteri Holmberg, Vantaan ammattiopisto VARIA, Lukitusjärjestelmät ja niiden hankintaprosessi taloyhtiöille

2013 Harri Pienimäki, Laurea ammattikorkeakoulu, Alihankinnan tietoturvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden kehittäminen Esa Keränen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Tietoturvan perustason saavuttaminen Opetushallituksessa sekä valtion oppilaitoksissa Niko Kauranen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Palon leviämisen estämisen erityispiirteet ylikorkeissa rakennuksissa

2012 Vesa Ellonen, Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön muutostarpeet -pääkohdat, Laurea yamk, sekä Paula Sonja Karlsson, Risk Management and Innovation in the provision of public services by the Non-profit sector in time of austerity: The case in Scotland, Glasgow Caledonian University, Riku Salo, Itsetuntemus osana ammattitaitoa, Sedu

2011 Mikko Westersund: ”Taistelustressin hallinta sotilallisessa kriisinhallinassa” Laurea amk, yamk, sekä Osmo Ilmari Timonen: "Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista – lain valmistelu ja yleisen edun käsite” Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, Poliittinen historia,

2010 Pekka Sallinen: ”Kameravalvontaan liittyvä lainsäädäntö ja sen ongelmat rikosoikeudellisen vastuun näkökulmasta” Joensuun yliopisto sekä Hannu Huuhtanen: ”Kameravalvonnan rikostorjunnalliset vaikutukset liikkeenjohdon ja rikollisten näkökulmasta” Laurea amk ja Marko Walavaara: ”Säteilyriskin hallinta kierrätysmetallin elinkaaressa” TKK Dipoli

2009 Lars-Erik Dolk: Turvallisuustietoisuuden kehittäminen telepalveluyrityksessä, Laurea amk sekä Mikko Antola: Henkilöturvallisuuden vaaratilanteet Suomen Meripelastusseuran toiminnassa, Laurea amk sekä Jukka Ikäheimonen: Sähköpostin lähettäminen salattuna eri osapuolten välillä, TKK Dipoli, 5. Tietoturvallisuuden koulutusohjelma

2008 Teija Repo, Laurea AMK: ”Poistumisharjoituksen järjestäminen osana kiinteistön pelastustoiminnan kehittämistä” sekä Tarja Suonpää, Tampereen AMK, turvallisuuden erikoistumisopinnot TEO 8:”Läheltä piti- ja vahinkotapausten ilmoittaminen ja tutkiminen sekä Synergi-järjestelmän kehittäminen esimerkkiyrityksessä” sekä Antti Leino, TKK Dipoli 9. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma: ”Analysis And Effective Use of Safety Performance Information in a Construction Company”

2007 Antti Halkosaari Laurea AMK, ”Kameravalvonta muutoksessa” sekä Henna Piisku ja Elviira Saari yhdessä Laurea AMK, ”Turvallisuusjohtaminen ylimmän liikkeenjohdon näkökulmasta”

2006 Reijo Lähde Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolin Master of security- koulutusohjelmaan” Sisäinen valvonta, operatiivisten riskien hallinta ja yksityisyyden suoja rahoitusalan turvallisuustyön näkökulmasta” sekä Katja Haapamäen Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelmalle Vakuutusyhtiöiden keskusliiton toimeksiannosta tekemä opinnäytetyö ” Standardityökalu turvasuojaukseen”

2005 Pekka Lötjönen, Poliisikoulu, ” Yhteistyösopimukseen perustuvan toimintamallin vaikutus haja-asutusalueilla” sekä Kari Pohjola, Laurea-ammattikorkeakoulu, ” Tietojenkäsittelypalveluiden keskittyminen ja sen vaikutus Suomen huoltovarmuuteen”

2004 Flink Anna-Liisa, Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, "Turvallisuuskulttuurin kehittäminen puolustusvoimissa - turvallisuuskulttuurin pilottitutkimus

2003 Salminen Helvi, Teknillinen korkeakoulu, Master of Security -pätevöitymisohjelma, "Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu"

Ansiomerkit ja standaari

Finnsecurity ry on myöntänyt kultaisia ja hopeisia ansiomerkkejä vuodesta 1998 alkaen. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää sekä yhdistyksen jäsenelle että yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää vain yhdistyksen jäsenelle. Yhdistyksen standaari voidaan myöntää joko henkilöjäsenelle, yhteisöjäsenelle tai ulkopuoliselle yhteistyökumppanille. Ansiomerkkien ja standaarin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Finnsecurityn jäsenet