Yritysryhmä

Yritysryhmän toimintaa johtaa vuonna 2023 työryhmä, jonka jäsenet ovat:

 • Työryhmän puheenjohtaja Matti Helkamo, matti.helkamo(at)siemens.com, Siemens Osakeyhtiö
 • Daniel Belmouloud, Loihde Trust Oy
 • Kim Ek, Hedengren Oy
 • Henri Heikkinen, Caverion Oyj
 • Kimmo Karila, Agis Fire&Security Oy
 • Petri Mönkkönen, Securitas Oy
 • Mika Peippo, Avarn Security Oy
 • Tapani Perttula, Schneider Electric Building Oy
 • Juha Uskali, Zenitel Finland Oy
 • Mirva Viljakainen, Certego Oy

Finnsecurity ry:n yritysryhmä on yhteistyöfoorumi, jossa turvallisuusalan yritykset toimivat yhdessä ja palveluita käyttävien yritysten, viranomaisten ja oppilaitosten kanssa. Ryhmän jäseninä on nykyisin yli 60 yritystä. Ryhmä toteuttaa omalta osaltaan Finnsecurity ry:n strategiaa turvallisuusalalla toimivien yritysten keskuudessa. Toimintasääntöjensä mukaisesti ryhmän tehtävänä on kehittää turvallisuusalaa Suomessa, tehdä ennaltaehkäisevää valistustoimintaa ja lisätä alan tuntemusta, kohottaa jäsentensä ammatillista osaamista sekä toimia alan arvostuksen kohottamiseksi. Ryhmä seuraa Suomen turvallisuusalan markkinoiden kehitystä, hakee osaltaan Suomen olosuhteisiin sopivia ratkaisumalleja, osallistuu määräysten ja standardien valmisteluun sekä tukee Finnsecurity ry:n yhteistyöroolia turva-alalla.
Ryhmän sääntömääräinen kokous vahvistaa toimintasuunnitelman ja valitsee käytännön toiminnasta huolehtivan työryhmän. Työryhmä koostuu jäsenyritystensä edustajista. Säännöllisesti kokoontuva työryhmä ja sen jäsenet huolehtivat vastuualueeseensa sovittujen asioiden valmistelusta.

Yritysryhmän tavoitteena on tuottaa arvoa jäsenyrityksilleen edesauttamalla yritysjäsentensä toimintaedellytyksiä. Haasteena on saada kaikki jäsenyritykset kasvamaan nykyisestä kannatusjäsenyydestä aktiiviseen osallistumiseen. Kriittisiä menestystekijöitä toiminnassa ovatkin yritysjäsenten aktivointi toimintaan sekä turvallisuusalan yritysten järjestöjen yhteistyön edistäminen parempien tulosten savuttamiseksi. Haasteena on Finnsecurityn hyvän mielikuvan ja brandin hyödyntäminen jäsenyritysten toiminnassa nykyistä paremmin sekä ennen muuta edistää laajaa ja kokonaisvaltaista turvallisuuskäsitystä sekä luotettavien turvallisuusratkaisujen tuottamista jäsenyritysten toiminnassa. Yritysryhmä on myös aloitteellisesti mukana työssä julkisen- ja yksityisen turva-alan yhteistyön kehittämisessä.

Toiminnan painopistealueet

 • turvallisuusalan yritysten yhteistyön kehittäminen, yhteistyöalueiden aktiivinen kartoitus
 • organisoimalla yrityksiä ja yritysten asiantuntijoita turva-alan kehittämiseen Round Table -periaatteella
 • turva-alan tilastoinnin kehittäminen, turvallisuustutkimuksen ja laitemarkkinoita koskevan tutkimuksen kehittäminen
 • uusien yritysjäsenten hankinta
 • osallistuminen yhteistyön kehittämiseen Finnsecurityn eri ryhmien kanssa

Finnsecurityn jäsenet