Oppilaitosryhmä

Puheenjohtaja Henri Jestoi
jestoi(at)protonmail.com

Oppilaitosryhmä kokoaa tiimin muodossa yhteen Finnsecurityyn kuuluvia turvallisuusalalle kouluttavia oppilaitoksia. Se kehittää yhteyksiä lisäksi yhdistyksen ulkopuolisiin alan oppilaitoksiin sekä turva-alan opiskelijoihin.

Finnsecurityn oppilaitosryhmä on perustettu 18.11.2004.  Ryhmän perustamiseen johti ennen kaikkea oppilaitosten joustavan yhteistyöfoorumin tarve. Tässä foorumissa nähtiin jo perustavassa kokouksessa tarpeelliseksi keskustella mm. oppilaitosten yhteisen opetusmateriaalin tuottamisesta, turvallisuusalan koulutusväylistä sekä turvallisuusalan opettajien pätevyyden lisäämisestä.

Finnsecurityn jäsenet