Tietoturvallisuus

 

Finnsecurity ry toimii tietoturva-asioiden edistäjänä ja esiintuojana sekä yleisesti että yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

  • yhteistoiminta muiden tietoturvallisuusjärjestöjen ja toimijatahojen kanssa
  • jäsentensä osaamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa
  • tukee muita ryhmiä ja toimikuntia tietoturvallisuuteen liittyvissä asiantuntijapalveluissa

Tietoturvallisuusasioita edistetään erillisinä tehtävinä ja projekteina ja niitä johtaa yhdistyksen hallituksen jäsen.

Finnsecurityn jäsenet