Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamisen tavoitteet Finnsecurityn toiminnassa:

  1. muodostaa ja linjaa turvallisuusjohtamisen käsitteen sisällön ja periaattee
  2. ohjaa ja tuutoroi turvallisuuspäälliköitä heidän toiminnassaan järjestämällä keskustelutilaisuuksia 
  3. tukee ja tutkii turvallisuusjohtajien työnkuvaa 
  4. pitää yhteyttä alan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa turvallisuusjohtamisasioissa
  5. selvittää turvallisuusjohtamisen tilannetta
  6. tukee muita ryhmiä ja toimikuntia tarvittaessa turvallisuusjohtamiseen liittyvissä asiantuntijapalveluissa

Toimintaa toteutetaan erillisinä tehtävinä tai projekteina ja niitä johtaa yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsen.
 

Finnsecurityn jäsenet