Finnsecurity ry on turvallisuusalan vaikuttaja ja yhteistoimintajärjestö.

Turvallisuusalan ammattilaisten yhdistyksenä Finnsecurity ry:n tavoitteena on alan merkittävänä vaikuttajana kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteishenkeä verkostoitumalla sekä lisätä yhteistyötä muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.

Yhtenä konkreettisena esimehttps://www.finnsecurity.fi/download_file/view/222/187rkkinä Finnsecurity koordinoi kahdesti vuodessa kokoontuvaa Turvallisuusjärjestöjen foorumia, johon kuuluu kolmattakymmentä suomalaista turva-alan järjestöä.

Finnsecurity on toteuttanut turvallisuusalan FinnSec- ja Finnsecurity-näyttelyitä jo vuodesta 1978.

Finnsecurity ry on edustettuna SM/poliisihallituksen Turvallisuusalan neuvottelukunnassa ja OPH:n turvallisuusalan koulutus- ja tutkintotoimikunnissa.

Finnsecurity ry on mukana myös sisäisen turvallisuuden asintuntijaryhmissä. Lisätietoa sisäisen turvallisuuden ohjelmasta löytyy Sisäasiainministeriön internet-sivuilta.

Finnsecurity jäsenyydet:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Helsingin Pelastusliiton neuvottelukunta

 

TIETOA TOIMIALASTA

Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti on Finnsecurity ry:n tilaama ja Lith Consulting Groupin keväällä ja kesällä 2020 toteuttama tutkimus, jonka tarkoituksena oli tuottaa ajantasaista tietoa turvallisuusalan yritystoiminnasta koskien tuotteita ja palveluja, markkinoiden rakennetta ja laajuutta, yritysrakennetta, lähiajan suhdannenäkymiä sekä kehittämistarpeita. Kohderyhmänä olivat sekä turvallisuusalan tuotteita, palveluja ja järjestelmiä tuottavat yritykset että niitä käyttävät julkisyhteisöt ja yritykset.

Linkin alla tiivistettynä tuloksia kokonaisuudessaan noin satasivuisesta raportista. Lisäksi Excel-liite graafeista.

 

Finnsecurityn jäsenet