Finnsecurity ry on turvallisuusalan vaikuttaja ja yhteistoimintajärjestö.

Turvallisuusalan ammattilaisten yhdistyksenä Finnsecurity ry:n tavoitteena on alan merkittävänä vaikuttajana kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteishenkeä verkostoitumalla sekä lisätä yhteistyötä muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa turvallisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Finnsecurity koordinoi kahdesti vuodessa kokoontuvaa Turvallisuusjärjestöjen foorumia, johon kuuluu kolmattakymmentä suomalaista turva-alan järjestöä.

Finnsecurity on toteuttanut turvallisuusalan FinnSec- ja Finnsecurity-näyttelyitä jo vuodesta 1978.

Finnsecurity ry on edustettuna SM/poliisihallituksen Turvallisuusalan neuvottelukunnassa ja OPH:n turvallisuusalan koulutus- ja tutkintotoimikunnissa.

Finnsecurity ry on mukana myös sisäisen turvallisuuden asintuntijaryhmissä. Lisätietoa sisäisen turvallisuuden ohjelmasta löytyy Sisäasiainministeriön internet-sivuilta.

Finnsecurity jäsenyydet:
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Helsingin Pelastusliiton neuvottelukunta

Tutustu esitteeseemme

Finnsecurity ry - Esite

Finnsecurityn jäsenet