3.10.2019

Lehdistötiedote: Turvallisuusalan suhdannekatsaus 2019

Turvallisuusalan suhdannekatsaus 2019:

TURVALLISUUSALA USKOO KASVUUN

Turvallisuusalan liiketoimintanäkymät ovat positiivisemmat kuin yleiset talouskehityksen näkymät. Tuoreen turvallisuusalan suhdannekatsauksen mukaan alan suhdannevaihteluiden vaikuttimet kumpuavat eri näkökulmista, vaikka liiketoimintaan pätevät samat lainalaisuudet kuin muilla toimialoilla.

Talouskasvun ennustetaan useiden tutkimuslaitosten mukaan heikkenevän merkittävästi. Suhdannekatsauksen kyselyyn vastanneiden turvallisuuspalveluita tuottavien organisaatioiden odotukset ovat kuitenkin yleisiä talousnäkymiä valoisammat.

Peräti lähes 25 prosenttia vastaajista odottaa liikevaihtonsa olevan ensi vuonna selvästi suurempi kuin kuluvana vuonna. Liikevaihdon kasvuun luottaa yhteensä 75 prosenttia vastaajista ja vain 10 prosenttia arvioi liikevaihdon pienenevän. Vaikka vastaajista 40 prosenttia arvioi henkilöstön määrän ja 30 prosenttia kannattavuuden pysyvän nykyisellään, niin selkeä enemmistö uskoo kasvuun.

Palveluntarjonnassa arvostetaan laatua ja mainetta

”Turvallisuuspalveluita hankkivat organisaatiot arvostavat kyselyvastausten perusteella erityisesti palvelun laatua. Maine ja aiemmat kokemukset palveluita tarjoavasta organisaatioista vaikuttavat lähes yhtä paljon”, toteaa katsauksen tilanneen Finnsecurity ry:n yritysryhmän puheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiöstä. Vasta näiden jälkeen tulevat arvostuksessa muun muassa järjestelmien integroitavuus ja palveluiden saatavuus.

Alle 10 prosenttia piti kansainvälisyyttä erittäin tärkeänä ja lähes 30 prosenttia ei lainkaan tärkeänä.

Julkinen sektori, teollisuus ja rakentaminen kiinnostavat palveluiden tarjoajia

”Erityisesti valtio ja kunnat sekä rakennusala – useimmiten tässä järjestyksessä – ovat jo vuosien ajan olleet kärjessä turvallisuusalan palveluita tarjoavilta tärkeimpiä asiakaskohderyhmiä kysyttäessä. Uusimmassa kyselyssämme teollisuus nousi tähän joukkoon kolmanneksi”, Matti Helkamo jatkaa.

Turvallisuusalan palveluntarjoajat luottavat etenkin julkisen sektorin ja hieman sitä vahvemmin elinkeinoelämän toimijoiden kysynnän kasvuun.

Turvallisuusalan suhdannekatsaus 2019 tulee kokonaisuudessaan julkaisuhetkestään FinnSec2019-messuilla Finnsecurity ry:n jäsenyritysten käyttöön.


Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää, Finnsecurity ry, puh 050 5987 063,

joona.vuorenpaa@finnsecurity.fi

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet