22.11.2022

VAHTI-riskienhallintasanaston uusi versio julkaistu

VAHTI-riskienhallintasanastosta on julkaistu uusi versio.

 

VAHTI-verkosto on poikkihallinnollinen, joten sanaston kehitystyössä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä yksityiseltä puolelta ja julkishallinnosta eri tasoilta, mm. Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Kyberturvallisuuskeskus, Turvallisuuskomitea, EK, Kuntaliitto, KELA, Puolustusvoimat, Digipooli, TEM, VM controller-toiminto sekä Tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Yhteinen kieli mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön ja viestinnän riskeistä. Siksi VAHTI-riskienhallintasanastosta ja tukimateriaalista on nyt julkaistu päivitetty versio. Sanasto sisältää uusia käsitteitä ajantasaistamaan riskiajattelua sekä tuoreempaa näkemystä vanhojen soveltamisesta.

Sanasto kattaa noin 70 käsitettä ja toista sataa termiä synonyymeineen. Mukana on uutta nykyaikaista termistöä, josta on rakennettu systemaattinen kokonaisuus, jolla selkeytetään digitaalisen turvallisuuden kokonaisuutta. 

 

Riskienhallintasanaston tukimateriaali on vapaasti saatavilla ja kaikissa organisaatioissa käyttöön otettavissa osoitteesta https://dvv.fi/digiturvajulkaisut och också på addressen https://dvv.fi/sv/publikationer-om-digital-sakerhet.

(Huom! Selaa sivustoa alas kohtaan 'Oppaat ja hyvät käytännöt 2022')

Ylläpidettävä sanasto on osoitteessa https://sanastot.suomi.fi (FI, SV, EN). Lisäksi kansantajuisempi digiturvallisuuden määritelmä löytyy osoitteesta https://dvv.fi/mita-on-digiturva

 

Lisätietoja:

VAHTI-verkosto

Digi- ja väestötietovirasto, digiturvapalvelut

digiturva@dvv.fi

https://dvv.fi/digiturva 

 

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet