27.11.2020

VUODEN PARHAAT TURVALLISUUSALAN OPINNÄYTETYÖT JULKISTETTU!

25.11.2020 pidetyssä Finnsecurityn jäsenwebinaarissa esiteltiin ja julkistettiin vuoden parhaat turvallisuusalan opinnäytetyöt.

Tiukan seulan oppilaitoksissa läpikäyneitä töitä lähetettiin yhdistyksen yritysryhmän raadille 13 kappaletta. Parhaiksi opinnäytetöiksi seuloutuivat tasaveroisina seuraavat työt:

 

Aripekka Vorne,

”Suojaustasoluokitellun tiedon tallentaminen pilvipalveluihin (Tampereen yliopisto, 2019)”. Raadin arvio: Hyvin perusteltu ja ajankohtainen tutkimus pilvipalvelun haasteellisuudesta korkean turvaluokitellun materiaalin säilytyksessä.

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/118229

 

Krista Manner,

”Asukaskäyttöä turvallisesti: Tilojen omavalvontakäytön edellytykset ja kuluttajaturvallisuusmalli (Laurea amk, 2020)”. Raadin arvio: Todella laadukas ja kattava työ vaativasta aiheesta.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020061118412

 

Aino Gröhn,

”Turvallisuuspalveluiden ulkoistaminen julkisessa laitoksessa (Laurea amk, 2019)”. Raadin arvio: Laadukas ja kiinnostava aihe, joka ottaa kantaa kattavasti ulkoistuksen ja kilpailutuksen haasteisiin ja tehtäviin sopimusehtoihin. Työn tuloksia voidaan käyttää monipuolisesti hyväksi myös muiden kuin tässä tarkoitetussa ulkoistettavassa palvelussa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121126063

 

Finnsecurityn yritysryhmän raatiin kuuluivat Henri Heikkinen Caverion Suomi Oy:stä ja Kim Ek Hedengren Oy:stä. Kukin kolmesta opinnäytetyön tekijästä sai yhdistykseltä 500 euron stipendin.

 

Onnittelut vuoden 2020 parhaista turvallisuusalan opinnäytetöistä!

Finnsecurity ry

« Takaisin

Finnsecurityn jäsenet